Пожароизвестяване

                                                                             

Загубите от възникване на пожар могат да бъдат значителни, дори и при неголеми пожари. Често наред с материалните загуби се дават и човешки жертви или възникналия пожар създава опасност за здравето на хората.

Всичко това подчертава необходимостта от намаляване на риска за възникване и разпространение на пожар чрез технически средства за откриване, ограничаване и ликвидиране на пожара.

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична детекция, чрез които се намалява времето за откриване и стартиране на гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително намаляване на материалните и човешки загуби.

Пожароизвестителната система (ПИС) е автоматична система, чието предназначение е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да подаде алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център и да задейства пожарогасителна инсталация и други защитни устройства/ системи.

Първите две функции на системата са задължителни, а последните две са допълващи в определени обекти.

Пожарогасителната система се използва за потушаването на пожари с цел намаляване на щетите и спасяване на човешки животи. В зависимост от типа на защитаваното помещение може да се избере подходящ вид гасителен агент, който да бъде използван най-ефективно.

За гасене на сървъри, архиви, дейта центрове и места с критична и скъпа техника се използва чист агент от типа на 3M NOVEC 1230 или DUCARE 1230 (FK-5-1-12). Те агенти осигуряват бързо и ефективно потушаване на пожара в рамките на 10 сек. като са напълно безвредни за хората и оборудването.  Селект Ай Ти ООД предлага проектиране, доставка, инсталиране и поддържане на пожарогасителни системи на доказани производители като Viking, Kidde и други. 

ИМАТЕ ВЪПРОСИ ?

Ако имате въпроси относно нашата компания, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме готови да отговорим на всички ваши въпроси и да ви предложим подробна информация за услугите и продуктите, които предлагаме. Нашата мисия е да Ви предоставим качествени и иновативни решения, които ще ви помогнат да постигнете по-високи постижения в бизнеса си. С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси и ще Ви помогнем да изберете най-доброто решение за вашия бизнес.