ИНТЕРАКТИВЕН МАГИЧЕН ПОД/ МАГИЧЕСКИ КИЛИМ ONEVO

 

Посрещнете най-новият и усъвършенстван магичен под!

Изображението, показано на пода, създава виртуален „интерактивен под“, на който децата от предучилищна и училищна възраст могат да изживеят страхотни приключения, от физически игри и занимания до познавателно образование във всички области на знанието. Учителите, когато избират да работят с интерактивния под onEVO, получават материална и дидактическа подкрепа под формата на методически пакет, който отговаря на изискванията на основната учебна програма.
Функционалността на интерактивния под OnEVO улеснява широк спектър от приложения във всяка стая на лека и равномерна основа. Учениците участват в играта, като движат ръцете или краката си. Размерът на показаното изображение зависи от височината, на която устройството е монтирано над пода и е подобен на правоъгълник с размери 2×3 метра. Предимство на тази образователна помощ е, че е изключително лесен за използване, само с дистанционно управление – управлява се по подобен начин като домашен телевизор.
Интерактивният под onEVO е проектиран от полски инженери и се произвежда в Полша…

Магичният под onEvo:

Приложени файлове