BALANCE BOX WINGS – РАМКА ЗА МОНТАЖ НА ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ С БЯЛА МАГНИТНА ДЪСКА